IMG 20220615 140945917 HDR Original

HVAD ER SPAGNUM?

- Den korte version


Spagnum er et organisk materiale, der findes i vådområder såsom moser. Det er dannet af nedbrudte planterester, mos, græs og andre vegetationer, der er akkumuleret over tusinder af år under våde, iltfrie forhold. 

I dag bruger vi det i havearbejde og landbrug, fordi det hjælper jorden med at holde på vand og næringsstoffer.

Men at bruge spagnum har mange negative konsekvenser for miljøet. Det er derfor blevet reguleret i mange lande for at beskytte natur og klima.

SPAGNUMFRI - HVORFOR?


Hvorfor du bør vælge
spagnumfrie alternativer
til dine planter


Spagnum er en populær ingrediens i mange jordprodukter, men dens miljømæssige omkostninger kan være betydelige. Her vil vi forsøge at uddybe, hvorfor det er en god idé at vælge spagnumfrie alternativer såsom vores pilekompost, der netop er skabt med miljøet og klimaet for øje.


Spagnums CO2-aftryk

En af de mest alarmerende konsekvenser ved brug af spagnum er dens CO2-aftryk. Spagnum udvindes typisk fra vådområder, hvor det har oplagret sig gennem tusinder af år. Her ligger det under vand uden tilførsel af ilt, hvilket gør, at det ikke bliver nedbrudt og dermed lagrer CO2 istedet for at frigive det. 

Når vådområderne drænes begynder nedbrydelsesprocessen, og den store mængde CO2, der før var lagret, frigives nu til atmosfæren. Ligeledes frigives der også  Derudover bidrager tørringen af spagnum også til udledning af drivhusgasser. Methan (CH4), som også er en stærk drivhusgas, frigives også under processen. Dette bidrager negativt til klimaændringerne og øger udledninger af drivhusgasser globalt set.

Beskyttelse af truede naturtyper

Moserne, hvor spagnumen hentes fra, er desuden en værdifuld og truet naturtype med en rig biodiversitet, inklusive sjældne plante- og dyrearter.

Spagnum opbygges over mange tusinder af år, men udvindes og forbruges langt hurtigere end det. Derfor vil denne særlige naturtype med tiden gå tabt, hvis man fortsat forbruger spagnum i den mængde og hastighed som vi ser nu, og udvindingen får lov at fortsætte. 

Dette fører til uoprettelige skader på økosystemerne og tab af mange naturlige levesteder for sjældne planter og dyr. Som et resultat heraf er mange højmoser i Danmark nu blevet beskyttede naturtyper for at bevare dem.

Fordele ved spagnumfrie alternativer

At vælge spagnumfrie alternativer såsom pilekompost er ikke kun en måde at beskytte miljøet og naturtyperne på; det kan også have praktiske fordele for din have. Pilekompost og lignende produkter kan forbedre jordens struktur, bevare fugtighed og være med til at give dig sundere og mere robuste planter. Dette betyder, at du potentielt kan reducere behovet for vanding og gødning, hvilket gør din have mere vedligeholdelsesvenlig og bæredygtig.

 

 

Konklusion

Valget om at vælge spagnumfri produkter til have og planter har afgørende fordele for miljøet, truede naturtyper og ikke mindst din have. Ved at undgå spagnum reducerer du CO2-udledningen, er med til at bevare vigtige naturområder og samtidig kan du nyde en sundere og mere bæredygtige have.

Så næste gang du planlægger dit haveprojekt, overvej at vælge spagnumfri alternativ for at gøre en positiv forskel for vores planet.

IMG 20220615 140537179 HDR Original

HVAD ER SPAGNUM?

- Den lange version

 

Spagnum er en type organisk materiale, der findes i vådområder, såsom moser. Det er resultatet af en langsom og kontinuerlig proces, der strækker sig over tusinder af år. Spagnum dannes primært af nedbrudte planterester, herunder mos, græs og andre vegetationer. Disse planter vokser og dør i våde og iltfrie miljøer, hvilket skaber de optimale betingelser for ophobning og bevarelse af organisk materiale.

Nedbrydningen finder sted i et vådt miljø med meget lidt ilt, hvilket forhindrer en fuldstændig nedbrydelse af planteresterne. Som følge heraf opbygger spagnumlag sig over tid, lag på lag, hvilket herved lagrer storer mængder CO2. Selvom det mosearealer og vådområder kun dækker 2 % af Verdens samlede areal, bindes der mere CO2 i disse områder end i alle Verdens skove tilsammen. 


Spagnums egenskaber

En af de mest bemærkelsesværdige egenskaber ved spagnum er dens evne til at absorbere og holde på store mængder vand. Den fungerer som en naturlig svamp, der kan absorbere regnvand og langsomt frigive det over tid. Dette gør spagnum til et vigtigt element i økosystemet, hvor det regulerer vandstanden og hjælper med at opretholde fugtige forhold, som er afgørende for planter og dyr, der lever i disse vådområder.


Anvendelser og udvinding

Spagnum har også haft betydning for mennesker gennem historien. Det har traditionelt været brugt som brændstof i områder, hvor træ var en knap ressource. I moderne tid har det i stor udstrækning været brugt inden for gartneri og landbrug. Det har væet en vigtig komponent i pottemuld og andre jordforbedringsmidler, da det hjælper med at forbedre jordens vandretentionsevne (vandholdende evne) og næringsstofholdighed, hvilket resulterer i bedre vækstbetingelser for planter.


Miljømæssige bekymringer

Dog er udvindingen af spagnum blevet problematisk på grund af dens negative miljøpåvirkninger. Processen med at grave og tørre spagnum fører til ødelæggelse af vådområder, tab af levesteder for planter og dyr, og udledning af drivhusgasser såsom kuldioxid (CO2). Dette har ført til at man har indført regler og restriktioner i mange lande for at beskytte sårbare økosystemer og mindske klimapåvirkningen forbundet med udvindingen af spagnum.

Foto af Gilles San Martin, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Plebejus_idas.jpg

Foranderlig Blåfugl (Plebejus Idas), foto af Gilles San Martin 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Plebejus_idas.jpg)


Konklusion

Samlet set er spagnum en fascinerende naturlig ressource, der har betydning både for naturmiljøet og mennesker. Det har nogle enestående egenskaber som vækstmedier for planter, der desværre ikke kan opveje alle de negative konsekvenser det har for miljø, klima og biodiversitet.

Derfor er der idag mange lande nu indført regler og restriktioner for udvindingen af spagnum for at beskytte de sårbare økosystemer og mindske udledningen af drivhusgasser forbundet med udgravning og tørring af spagnum.
SPHAGNUM:

 

  • Sphagnum refererer til en specifik type mos, der tilhører slægten Sphagnum. Denne mos er en vigtig komponent i mange moser og vådområder.

  • Sphagnummosen er karakteriseret ved dens evne til at optage og holde på store mængder vand. Den fungerer som en "levende svamp" og er ansvarlig for at opbygge spagnumlag i vådområder.
  • Sphagnummosen er en komponent i spagnum, men det er ikke det samme som spagnum.

SPAGNUM:

  • Spagnum refererer til det ophobede lag af organisk materiale, der findes i vådområder som moser og højmoser.

  • Spagnum består af en blanding af forskellige organiske materialer, herunder døde planterester, mos, græs og andre vegetationer, der er blevet nedbrudt og akkumuleret over tid.

  • Spagnum indeholder ofte store mængder sphagnummos, men det inkluderer også andre plantematerialer og er ikke begrænset til sphagnum.


Så den primære forskel er, at "sphagnum" refererer til den specifikke type mos, der spiller en vigtig rolle i dannelsen af spagnumlag, mens "spagnum" refererer til det samlede, akkumulerede lag af organisk materiale i vådområder. Sphagnummosen er en af de vigtige komponenter i spagnum.